Belangen beschermen

Uw eigendommen (zoals eigen woning, inboedel, auto, caravan) kunt u verzekeren tegen schade en diefstal.
Daarnaast kunt u uw vermogen beschermen door middel van een aansprakelijkheids- en/of rechtsbijstandverzekering.
Ook bij onverwachte gebeurtenissen zoals een ongeval, een overlijden, arbeidsongeschikt of werkloos worden, is een verzekeringsoplossing een mogelijkheid.

In alle redelijkheid dienen bovenstaande risico’s ingeschat te worden, waarna de keuze gemaakt kan worden tussen enerzijds het risico accepteren en anderzijds het risico afdekken/verzekeren.
In dat laatste geval ontstaat al gauw een situatie van ‘door de bomen het bos niet meer zien’ waarbij professionele hulp van groot belang is.

 
 
Welkom bij Provance