Werkwijze

In de relatie consument-adviseur is het van belang dat beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben of wat ze van elkaar verlangen.
Wat zijn uw verwachtingen van Provance?
Deze vraag is bepalend voor alle (vervolg-)acties en vormt de bodem voor een gezonde en vertrouwde zakelijke relatie.